Saturday, Jun 22, 2019
HomeMEC Vakfı DuyurularHer Tembelliğin, Her İhmalin, Her Günahın Cezası Gelir

Her Tembelliğin, Her İhmalin, Her Günahın Cezası Gelir

Her tembelliğin, her ihmalin, her günahın cezası gelir.

Müslüman ülkelere bakıyorsun, felaket üstüne felaket!..

Neden?

Birlik yok, dirlik yok, ihlâs yok, takvâ yok!

Suçlar birikiyor birikiyor; Allah bir ceza gönderiyor. Ya içerden bir fitne ya dışardan bir düşman oluyor.

Çare?

Bütün içtimaî, siyasî, beynelmilel dertlerin çaresi Allah’a güzel kulluk etmek! Çare, Allah’ın dinine dönmektir! Çare, tevbe edip güzel kulluğa yönelmektir; başka çare yok!

Eski ümmetlerin başına gelen felaketlerin neden geldiğini öğrenmek lazım. Âd kavmi niçin helâk oldu, Semûd kavmi niçin helâk oldu, Firavun’un kavmi nasıl helâk oldu, Nemrud nasıl mahvoldu?.. Bunları bilmek lazım. Yeryüzüne ibretle yayılıp incelemek lazım.