Friday, Apr 19, 2019
HomeMEC Vakfı DuyurularBirlik ve Beraberlik İçinde Olmak Lazım

Birlik ve Beraberlik İçinde Olmak Lazım

Bugün, “İslâm dinine hizmet ediyorum, İslâm dininin sahibiyim, dünyanın neresinde olursa olsun onu koruyacağım!” diyen bir devlet yok! Doğrudan doğruya Osmanlı gibi İslâm’ı korumayı kendisine amaç edinmiş ve bunu ilan eden bir devlet mevcut değil! Osmanlıyı yıktılar, yerine bir şey ikame olmadı. Müslüman ülkeler var, müslüman ülkelerin İslâm’a yüzde nispeti 30-40-50-60 faydalı olan idarecileri var. Ama hiçbirisi de doğrudan doğruya İslâm’a yüzde yüz hizmetçi olamıyorlar!

Başka devletlerin birbirleriyle birlikler kurmaları gibi müslümanların da Avrupa Topluluğu, Kuzey Amerika Ekonomik topluluğu, Pasifik Topluluğu gibi birtakım topluluklar kurmaları lazım, kardeş olmaları lazım! Birbirleri ile kenetlenmeleri lazım! Çünkü sırf dinlerinden, imanlarından ve tarihlerinden dolayı hiç işlemedikleri birtakım şeylerden dolayı suçlanıp cezalandırılmak isteniyorlar. O halde birlik ve beraberlik içinde olmaları lazım! Kenetlenmeleri, birbirlerine yardım etmeleri lazım!