Saturday, Jun 22, 2019

Dervişlik Peygamber Efendimiz’in Yolunca Yürümek Demektir M. Es'ad Coşan   Dervişlik; Peygamber Efendimiz’in sevgili ümmeti olmak, yolunca yürümek; sünnet-i seniyyeye uygun yaşamak demektir. Onun için bid’atlerden uzak durmaya çok dikkat edecek, sünnet-i seniyye çizgisinden ayrılmayacaksınız. Sırât-ı müstakîmde yürüyecek, ruhsatlarla değil azimetlerle amel edeceksiniz. İbadetlerinizi vaktinde yapacaksınız. Evvel vaktinde

Read More